Praktische informatie

Uw bejegening

Uw bejegening


Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt heeft FysioNovio een aantal richtlijnen opgesteld.

  • Voorafgaand aan de behandeling krijgt de cliënt uitgelegd wat de behandeling inhoudt, welke handelingen er verricht worden/op welke manier fysiotherapeut en cliënt aan de slag gaan. Heeft u bezwaar tegen een van de onderdelen uit het behandelplan, laat dit de behandelaar dan onmiddellijk weten.
  • Heeft u bezwaar tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandeling, bijvoorbeeld vanwege uw geloofsovertuiging, geef dit dan direct bij de eerste afspraak door. De behandelaar kan daar dan rekening mee houden/beoordelen of hij u kan behandelen.
  • Wilt u niet door een fysiotherapeut van de andere sekse behandeld worden, geef dit dan voor het eerste consult aan.
  • De behandeling vindt over het algemeen plaats in een ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zijn meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig.
  • Als een derde persoon, bijvoorbeeld een stagiair(e), bij de behandeling aanwezig is, vraagt de behandelaar u vooraf om toestemming.
  • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich respectvol naar de cliënt te gedragen en ongewenste informaliteiten achterwege te laten.
  • Als er ongewenste situaties ontstaan wordt in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of wordt de behandeling beëindigd.
  • Informatie die met de cliënt besproken is, is en blijft vertrouwelijk en wordt niet met derden besproken.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de klachtenregeling van de praktijk. 
Neem contact met ons op via WhatsApp