Praktische informatie

Uw bejegening

Uw bejegening


Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt heeft FysioNovio een aantal richtlijnen opgesteld.

 • Voorafgaand aan de behandeling krijgt de cliënt uitgelegd wat de behandeling inhoudt, welke handelingen er verricht worden/op welke manier fysiotherapeut en cliënt aan de slag gaan. Heeft u bezwaar tegen een van de onderdelen uit het behandelplan, laat dit de behandelaar dan onmiddellijk weten.
 • Heeft u bezwaar tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandeling, bijvoorbeeld vanwege uw geloofsovertuiging, geef dit dan direct bij de eerste afspraak door. De behandelaar kan daar dan rekening mee houden/beoordelen of hij u kan behandelen.
 • Wilt u niet door een fysiotherapeut van de andere sekse behandeld worden, geef dit dan voor het eerste consult aan.
 • De behandeling vindt over het algemeen plaats in een ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zijn meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig.
 • Als een derde persoon, bijvoorbeeld een stagiair(e), bij de behandeling aanwezig is, vraagt de behandelaar u vooraf om toestemming.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich respectvol naar de cliënt te gedragen en ongewenste informaliteiten achterwege te laten.
 • Als er ongewenste situaties ontstaan wordt in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of wordt de behandeling beëindigd.
 • Informatie die met de cliënt besproken is, is en blijft vertrouwelijk en wordt niet met derden besproken.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de klachtenregeling van de praktijk. 

Beste cliënten van FysioNovio,

Op basis van de regels van het RIVM, VWS en advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hebben we onze praktijkvoering afgestemd op de meest recente ontwikkelingen. Op deze manier kunnen wij u de zorg bieden, die u verdient, op een verantwoorde manier.

Wat vragen wij u?

 • U neemt zelf een hoeslaken en handdoek mee voor op de behandelbank
 • Voordat de behandeling start moeten u en de fysiotherapeut in de behandelkamer de handen wassen.
 • Zorg dat u maximaal 5 minuten voorafgaand aan de afspraak de praktijk betreedt
 • Bij griep of verkoudsheidsklachten kan de afspraak niet doorgaan

Indien u vragen heeft m.b.t. uw behandeling bij FysioNovio verzoeken wij u contact op te nemen met ons secretariaat op nummer 024 37 333 22

Team FysioNovio

Guido Souren, Pim Kreutzer, Laurens Hart, Veronique Gerrits, Cyril Pauwels, Bas van Bon, Gerard van Heerde, Maarten Triebels, Lieke de Vries.