Praktische informatie

Uw bejegening

Uw bejegening


Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt heeft FysioNovio een aantal richtlijnen opgesteld.

 • Voorafgaand aan de behandeling krijgt de cliënt uitgelegd wat de behandeling inhoudt, welke handelingen er verricht worden/op welke manier fysiotherapeut en cliënt aan de slag gaan. Heeft u bezwaar tegen een van de onderdelen uit het behandelplan, laat dit de behandelaar dan onmiddellijk weten.
 • Heeft u bezwaar tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandeling, bijvoorbeeld vanwege uw geloofsovertuiging, geef dit dan direct bij de eerste afspraak door. De behandelaar kan daar dan rekening mee houden/beoordelen of hij u kan behandelen.
 • Wilt u niet door een fysiotherapeut van de andere sekse behandeld worden, geef dit dan voor het eerste consult aan.
 • De behandeling vindt over het algemeen plaats in een ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zijn meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig.
 • Als een derde persoon, bijvoorbeeld een stagiair(e), bij de behandeling aanwezig is, vraagt de behandelaar u vooraf om toestemming.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich respectvol naar de cliënt te gedragen en ongewenste informaliteiten achterwege te laten.
 • Als er ongewenste situaties ontstaan wordt in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of wordt de behandeling beëindigd.
 • Informatie die met de cliënt besproken is, is en blijft vertrouwelijk en wordt niet met derden besproken.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de klachtenregeling van de praktijk. 

Beste cliënten van FysioNovio,

Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van het Coronavirus is het niet meer toegestaan u op de praktijk te ontvangen.

Voor patiënten die op dit moment bij onze praktijk in behandeling zijn geldt:

 • Het is niet meer toegestaan face-to-face contact te hebben met patiënten en hands-on te behandelen. slechts in uitzonderlijke situaties en in nadrukkelijke opdracht van een arts kan hierop een uitzondering gemaakt worden)
 • Uw behandelend fysiotherapeut zal contact met u opnemen om te bespreken hoe wij u in deze periode nog kunnen begeleiden. Opties als telefonisch consult en videobellen behoren tot de mogelijkheden om u op afstand te kunnen begeleiden (met oefeningen, adviezen ed)

Voor overige patiënten:

 • Mocht u klachten hebben waarvoor u graag een fysiotherapeut wenst te spreken, bel of mail via 024-3733322 of info@fysionovio.nl
 • Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om te beoordelen hoe wij u in deze periode zo goed mogelijk kunnen helpen.

We begrijpen dat we niet de optimale behandeling kunnen geven zoals we gewend zijn. Toch zullen we ons uiterste best blijven doen u zo goed mogelijk te helpen.

Sterkte in deze onzekere tijden!.

Namens ons allen,
Guido Souren en Pim Kreutzer