Bottom Left Background Top Right Background
Direct aanmelden

FysioNovio

ln.oivonoisyf@ofni
Telefoon (024) 373 33 22
 • Nijmegen

  Tweede Oude Heselaan 181
  6542 VE Nijmegen
 • SportPiazza

  Bolder 6
  6582 BZ Malden / Heumen

Algemene voorwaarden

Uw privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels over het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Zie voor de volledige wet: www.wetten.overheid.nl

Ons privacyreglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom heeft FysioNovio, naast de bovengenoemde Wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het patiëntendossier opgeslagen.
 • Om de fysiotherapie op een hoog peil te houden en verder te kunnen ontwikkelen, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor zijn statistieken nodig. Als uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, worden deze anoniem gemaakt. De gegevens zijn dan niet meer tot u herleidbaar; dit om uw privacy te waarborgen.
 • Behalve voor wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, bijvoorbeeld via een externe audit. Ook in dit geval worden uw gegevens anoniem gemaakt.
 • Voordat gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering , vragen wij u altijd om toestemming. Heeft u bezwaar tegen gebruikmaking van uw gegevens voor onderzoek dan kunt u dat doorgeven aan uw fysiotherapeut. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wél tot u persoonlijk herleidbaar zijn, worden deze pas aan de onderzoeker verstrekt nadat u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de klachtenregeling van de praktijk, kenbaar maken.


 

Deel deze pagina

Deel deze pagina

Of kopiƫer de onderstaande link:

×
×